издрънквам

издрънквам
гл. - дрънвам, издрънчавам, изшумявам, звънвам, иззвънявам
гл. - избъбрям, смутолевям, избърборвам, издумвам, изказвам, смънквам, изричам, изговорвам, измърморвам, издърдорвам, дърдоря, изплещвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • избръщолевям — гл. избърборвам, избъбрям, издрънквам, надрънквам, ломотя, наломотвам, измърморвам …   Български синонимен речник

  • избъбрям — гл. избърборвам, избръщолевям, издрънквам, измърморвам, изричам, издумвам, изказвам, изговорвам, избрътвям, промълвям, продумвам, бъбря, бръщолевя, бърборя, мърморя, промърморвам, смънквам, проговорвам, изфъфлям, фъфля, брътвя …   Български синонимен речник

  • избърборвам — гл. избъбрям, избръщолевям, издрънквам, измърморвам, изричам, издумвам, изказвам, изговорвам, избрътвям, промълвям, продумвам, бъбря, бръщолевя, бърборя, мърморя, промърморвам, смънквам, проговорвам, изфъфлям, фъфля, брътвя …   Български синонимен речник

  • измърморвам — гл. избъбрям, избърборвам, избръщолевям, издрънквам, изричам, издумвам, изказвам, изговорвам, избрътвям, промълвям, продумвам, бъбря, бръщолевя, бърборя, мърморя, промърморвам, смънквам, проговорвам, изфъфлям, фъфля, брътвя …   Български синонимен речник

  • надрънквам — гл. натоварвам, издрънквам, избръщолевям, изказвам, изричам, изговарям, набъбрям …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”